Lielā Eiroviktorīna

NOTEIKUMI


1. Kas ir Lielā Eiroviktorīna

1.1. Lielā Eiroviktorīna ir erudīcijas spēle par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības fondu ieguldījumu un finansētajiem projektiem Labklājības ministrijas pārziņā esošajās nodarbinātības un sociālās iekļaušanās jomās.
1.2. To iespējams izspēlēt jebkurā dalībniekam ērtā laikā periodā no 10. maija 08:00 līdz 21. maija 23:00.
1.3. Viktorīna tiek organizēta attālināti platformā “Quizizz”.

2. Dalībnieki

2.1. Spēlē drīkst piedalīties 10. un 11. klašu skolēni no jebkuras Latvijas skolas, kas mācās vienā klasē kopā ar skolotāju, kurš ir pieteicis attiecīgās klases dalību viktorīnā.

3. Reģistrācija

3.1. Lai reģistrētos Lielajai Eiroviktorīnai, dalībniekam jāaizpilda reģistrācijas forma vietnē https://www.mdplaytime.com/liela-eiroviktorina/. Reģistrācijas formā jānorāda:
3.1.1. Skolotāja vārds, uzvārds.
3.1.2. Skolas un klases nosaukums.
3.1.3. Novads.
3.1.4. Skolotāja kontakttālrunis.
3.1.5. Skolotāja e-pasta adrese.
3.2. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas, dalībnieks saņems e-pastu ar tālākām norādēm par viktorīnas gaitu un piekļuves informāciju platformā “Quizizz”.

3.3 Reģistrēties iespējams līdz 16. maija plkst. 23.59.


4. Spēles gaita

4.1. Lai spēlētu Lielo Eiroviktorīnu kopā ar visu klasi, skolotājam ir:
4.1.1. Jāpieslēdzas Lielās Eiroviktorīnas platformai, kā spēles lietotājvārdu norādot skolas un klases nosaukumu
4.1.2. Jāpieslēdzas attālinātajai stundai ierastajā platformā (piemēram, Zoom).
4.1.3. Jādalās ar savu ekrānu, kurā redzama Lielā Eiroviktorīna.
4.1.4. Jāļauj skolēniem izvēlēties pareizo atbildi uz katru jautājumu.
4.1.5. Jāiesniedz skolēnu izvēlēto atbildi.
4.2. Kopējais spēles laiks ir, aptuveni 30 min, kuru laikā tiek parādīti 40 jautājumi.
4.3. Katram jautājumam ir tikai 1 pareiza atbilde.
4.4. Par pareizu atbildi iespējams saņemt 600-1000 punktus.
4.5. Saņemto punktu daudzums par katru jautājumu ir atkarīgs no atbilžu iesniegšanas ātruma - jo ātrāk atbilde tiek iesniegta, jo vairāk punktu tiks piešķirts.
4.6. Viktorīnu katra klase drīkst spēlēt vienu reizi.
4.7. Ja kāda klase piedalās viktorīnā vairākkārt, organizatori ņems vērā pirmo pilno viktorīnas izspēlēšanas rezultātu.

5. Balvas

5.1. Katrs uzvarētājs saņem balvu – uzvarētāja izvēlētas dāvanu kartes vai uzvarētāja izvēlēta pasākuma, kultūras vai izklaides vietas apmeklējumu, vai klases braucienam paredzēta transporta (autobusa) nomas izdevumu apmaksu 250 EUR (ieskaitot PVN) vērtībā.
5.1.1. Izvēlētajai aktivitātei jāatbilst attiecīgajā brīdī valstī spēkā esošajiem noteikumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.
5.2. Balvas par uzvaru savā novadā vai Rīgas pilsētā un uzvaru Latvijas mērogā summējas. Balvas vērtība netiek izmaksāta naudā.

6. Uzvarētāju noteikšana

6.1. Viktorīnā ir seši uzvarētāji - klases, kas ir uzrādījušas vislabāko rezultātu savā novadā vai Rīgas pilsētā un viens absolūtais uzvarētājs:
6.1.1. Rīgas pilsētā – 1 uzvarētājs;
6.1.2. Vidzemē (izņemot Rīgas pilsētu) – 1 uzvarētājs;
6.1.3. Zemgalē – 1 uzvarētājs;
6.1.4. Sēlijā – 1 uzvarētājs;
6.1.5. Kurzemē – 1 uzvarētājs;
6.1.6. Latgalē – 1 uzvarētājs;
6.1.7. Latvijā – 1 absolūtais uzvarētājs, t.i., kāds no augstākminētajiem uzvarētājiem ar vislabāko rezultātu.
6.2. Viktorīnas uzvarētājus nosaka pēc lielākā punktu skaita, ko sistēma piešķir automātiski.
6.3. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka pēc īsākā viktorīnas aizpildīšanas laika.
6.4. Uzvarētāji tiks paziņoti 26. maijā, publicējot tos tīmekļvietnē www.lm.gov.lv, kā arī Labklājības ministrijas Facebook kontā www.facebook.com/labklajibasministrija.
6.5. Ar uzvarētājiem sazināsies Labklājības ministrijas pārstāvis personīgi.

7. Tehniskā palīdzība

7.1. Viktorīnas tehnisko risinājumu nodrošina MD Playtime. Jautājumu gadījumā par reģistrāciju viktorīnai vai viktorīnas gaitu lūgums sazināties ar MD Playtime pārstāvi pa tālruni +371 29492650 vai e-pastā [email protected]

8. Kontaktinformācija

8.1. Viktorīnu realizē SIA Nords Porter Novelli.
8.2. Kontaktpersona:
Indra Ēķe-Začeste
Tālr.: 26105225

0
 .